အာရှတိုက်
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

၌ ပြောသော ဘာသာစကားများ မလေးရှားနိုင်ငံ

ဘာသာစကား တစ်ခုကို ရွေးပါ။

ဌာနေတိုင်းရင်းသားများသာ
close
၌ ပြောသော ဘာသာစကားများ မလေးရှားနိုင်ငံ 117
Balabak
Bangla: Chittagonian
Banjar
Bidayuh Serian
Bisaya, Sabah
Bugis
Bugis: Bone
Chinese, Mandarin: Hui
Chinese, Min Nan
Chinese, Min Nan: Fukienese
Chinese, Min Nan: Hainan
Chinese, Yue
Chinese: Huang Yuan
Chinese: Hubei Chongyanghua
Chinese: Hubei Dangyanghua
Chinese: Hubei Wuhandayehua
Chinese: Liansan
Chinese: Min Zhou
Chinese: Ningxia
Chinese: Sichuan
Chinese: Zang Ye
Desa
English: Asian
English: USA
Foochow Colloquial Chinese
Guiliu
Hakka
Hakka: Ho Po Kah
Hockchia
Iban
Iban: Kuching
Iban: Sibu
Ida'an: Begak
Jagoi
Jawa
Jelai Tembiruhan
Kadazan, Labuk
Kadazan, Tangaa
Kadazan Dusun
Kanasi
Kayan, Sarawak
Kelabit
Kendayan: Ahe
Kendayan: Selako
Kenyah: Bakung
Kenyah: Batu Belah
Kenyah Group
Kenyah: Lepo' Tau
Kenyah: Long Patah
Kenyah: Malasan
Kinabatangan, Upper
Kinabatangan, Upper: Kalabuan
Labuhan
Long Wat
Lundaye
Lundaye: Lun Ba
Malay
Malay, Baba
Malay, Sabah
Malay, Standard
Malayalam
Malayalam: Moplah
Mali
Mandarin
Melayu: Bulongan
Melayu: Daya
Melayu: Paga Alam
Melayu: Pontianak
Melayu: Riau
Melayu: Sambas
Melayu: Tanjung Raja
Mentuka
Menyumbung
Minangkabau
Murut, Tahol
Orang Seletar
Panjabi, Bhatyiana
Panjabi, Eastern: Malwai
Panjabi, Eastern: Panjabi Proper
Panjabi, Eastern: Powadhi
Panjabi Eastern: Doab
Parsi
Pattapu Bhasha
Penan
Pinghua: Guangxi Nanning
Punjabi, Eastern
Rajang
Randuk
Rungus
Saban
Sama, Southern
Sama Mapun
Sama: Obian
Seberuang
Sema'
Semai Sengoi
Sembakung Murut
Sempatung
Sinama
Sinama Baangingi
Taman [Indonesia]
Tamil
Taw Sug
Tebang
Telugu
Telugu: Rayalseema
Tembaga
Teochew
Tombonuo
Uma' Lasan
Uma' Lasan: Uma Baka
Uma Lung
Uma' Tukung
Urak Lawoi
Wolio
Yakan
Yunnanese
open
ကမာလုံးဆိုင်ရာ ဘာသာစကားမျာ 24