Afrika Mozambique
Hallo! Welkom! Wat je nu gaat horen zijn de meest belangrijke woorden die je ooit zult horen. Het is namelijk Goed Nieuws voor jou en mij.

Sena [Mozambique] Taalfamilie

Chisena-Chichewa


Programma's in Sena [Mozambique]


Goed Nieuws
 58 min
LLL 1 Beginnend met GOD
 40 min
LLL 2 Machtige mannen van God
 43 min
LLL 3 Overwinning door God
 45 min
LLL 4 Dienaren van God
 50 min
LLL5 Op de proef gesteld voor God
 50 min
LLL 6 JEZUS - Leraar en Geneesheer
 47 min
LLL 7 JEZUS - Heer en Verlosser
 43 min
LLL 8 Handelingen van de Heilige Geest
 43 min
The Living Christ
 262 min
 Overige materialen:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing