Africa Mosambikue
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Sena [Mozambique] Lupon ng mga Wika

Chisena-Chichewa


Mga Palatuntunan sa Sena [Mozambique]


Mabuting Balita
 58 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
 40 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 43 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
 45 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
 50 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
 50 minuto
LLL 6 HESUS - Guro at Manggagamot
 47 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon at Tagapagligtas
 43 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng ESPIRITU SANTO
 43 minuto
Ang Buhay na Kristo
 262 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing