Africa
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in Nigeria

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in Nigeria 65
Adara: Maro
Bauchi Madaka
Dendi Malanville
Fulfulde, Adamawa: Maroua
Gisiga: Maroua
Guruntum-Mbaaru
Iceve-Maci
Iceve-Maci: Oliti
Kanuri, Manga
Kanuri, Manga: Dagara
Kofyar: Mbwol
Kofyar: Merniyang
Mada: Katanza
Mada [Nigeria]
Mafa
Mafa: Central
Mafa: East
Mak: Zoh
Mama
Mambila, Nigeria
Mandara
Mangar
Mangas
Marghi Central
Marghi South
Mashi
Maya [Nigeria]
Mbat
Mbaye
Mbe
Mbembe, Cameroun
Mbembe, Tigon: Nzare
Mboi
Mboi: Handa
Mbula-Bwazza: Bare
Mbula-Bwazza: Mbula
Mesaka
Meyambre
Migili
Mingang Doso
Miship
Miya
Mobeur
Moundang
Mumuye
Mumuye: Dong
Mumuye: Lankaviri
Mumuye: Mang
Mumuye: Yaa
Mumuye: Yoro & Sagwe & Daffe
Mumuye: Zing
Mushere
Mwaghavul
Putukwam: Mbe East
Ron: Lis Ma Ron
Siri: Miya
Tsuvadi Machuchi
Tsuvadi Mumuce
ut-Ma'in
ut-Ma'in: Ror
Vengo-Mabas
Yamba: Mbem
Yamba: Mfe
close
Global Languages 2
Malay
Malayalam