Amerikas Colombia
Hallo! Welkom. Wat jy oor om te hoor is 'n paar van die mees belangrikste woorde jy ooit sal hoor. Dit is goeie nuus vir almal.

Programma's in Spanish: Latin America


Buenas Nuevas de las Santas Escrituras
 38 min
LLL1 Begin met God
 25 min
LLL2 Machtige mannen van God
 51 min
LL3 Overwinning door God
 30 min
LLL4 Dienaren van God
 33 min
LLL5 Op de proef gesteld door God
 31 min
LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer
 27 min
LLL7 JEZUS - Heer en Redder
 32 min
LLL8 Handelingen van de Heilige Geest
 27 min
Die Lewende Christus
 119 min
Conciendo Mas De Dios
 22 min
Devociones
 50 min
 Ander Hulpbronne:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project