کلمبیا آمریکای لاتین
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Spanish: Latin America


Buenas Nuevas de las Santas Escrituras
 38 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 25 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 51 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 30 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 33 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 31 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 27 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 32 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 27 دقيقة
مسیح زنده
 119 دقيقة
Conciendo Mas De Dios
 22 دقيقة
Devociones
 50 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project