ทวีปอเมริกา ประเทศโคลอมเบีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Spanish: Latin America


Buenas Nuevas de las Santas Escrituras
 38 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 25 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
 51 นาที
ชัยชนะโดยพระเจ้า
 30 นาที
ผู้รับใช้ของพระเจ้า
 33 นาที
การทดสอบเพื่อพระเจ้า
 31 นาที
พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
 27 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 32 นาที
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 27 นาที
ชีวิตของพระคริสต์
 119 นาที
Conciendo Mas De Dios
 22 นาที
Devociones
 50 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project