ทวีปแอฟริกา ประเทศแคเมอรูน French
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

French: Africa กลุ่มภาษา

French: Central Africa


รายการในภาษา French: Africa


Une Bonne Nouvelle
 61 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 48 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 58 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 43 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 41 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 44 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 52 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 38 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 58 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 39 นาที
คำให้การ (พยาน)
 25 นาที
SIDA, avant et après
 31 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Story Runners
Story Runners