ทวีปเอเซีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน ประเทศซีเรีย

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน ประเทศซีเรีย 29
Adyghe
Afshari
Arabic, Mardini
Arabic, North Levantine: Aleppo
Arabic, North Levantine: Beiruti
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
Arabic, North Levantine: Syrian Calamon
Arabic, Palestinian
Arabic, Standard
Arabic: Damascus
Aramaic
Aramaic: Syria
Armenian, Western
Armenian: Syria
Azerbaijani, South
Chaldean
Chechen
Domari
Kabardinian
Kermancî, Behdini
Kurdi, Kurmanji
Kurdish, Northern: Afrin
Kurmanji: Standard
Syriac
Turkmen
Turkmen: Levantine
Turoyo
Ukrainian
ภาษาฟาร์ซี
open
ภาษาหลัก 24