Asya
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Wikang Sinasalita sa Sirya

Pumili ng Wika

Katutubong lamang
A B C D E F G H I J K L M N
O
P
Q
R S T U V W
X
Y
Z
close
Mga Wikang Sinasalita sa Sirya 29
Adyghe
Afshari
Arabic, Mardini
Arabic, North Levantine: Aleppo
Arabic, North Levantine: Beiruti
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
Arabic, North Levantine: Syrian Calamon
Arabic, Palestinian
Arabic, Standard
Arabic: Damascus
Aramaic
Aramaic: Syria
Armenian, Western
Armenian: Syria
Azerbaijani, South
Chaldean
Chechen
Domari
Farsi
Kabardinian
Kermancî, Behdini
Kurdi, Kurmanji
Kurdish, Northern: Afrin
Kurmanji: Standard
Syriac
Turkmen
Turkmen: Levantine
Turoyo
Ukrainian
open
Pandaigdigang Wika 24