ஆப்பிரிக்கா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் சாட்

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A B C D E F G H I
J
K L M N
O
P
Q
R S T U V W
X
Y Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் சாட் 110
Afade
American Sign Language
Amharic
Arabic, Chadian
Arabic, Chadian: Shuwa
Arabic: Shuwa: Guera
Azoumeina: Kolon
Azoumeina: Leo
Azoumeina: Marba
Baguirmi
Baraine
Bidio
Boua
Boum: Kyabe
Buduma
Daju, Dar Daju
Dangaleat
Day
Dazaga
Dazaga: Azzaga
Dazaga: Goran
Didje Manyam
French
French: Africa
French: Central Africa
Fulfulde, Adamawa: Maroua
Fulfulde, Domona
Fulfulde, Nigerian: Bororo
Fulfulde, Nigerian: Caka
Fur
Gabri-Kimré
Gergueko
Goran
Goula Iro: Pongaal
Guider
Hausa
Kaba
Kaba Deme
Kabalai
Kaba Naa, Sara
Kaba Naa, Sara: Mbanga
Kaba Naa, Sara: Tie
Kado
Kanembou
Kanuri, Yerwa
Karang, Mbum East
Kenga
Kenga: Bidjir
Kera
Kibet: Mouro
Kim
Kim: Garap
Kim: Gerep
Kulfa
Kulfa: Kurmi
Kuo
Kwang: Mobou
Kwang: Ngam
Kwong
Lagwan
Lele
Lutos: Ruto
Maba
Male: Chad
Mambay
Mango
Mararit: Abou Charib
Marba
Masana: Ha-am
Masana: Wina
Masana: Yagoua
Massalit
Massana
Mawa (Chad)
Mbaye
Mbere
Mesme
Migaama
Monogoye
Moulgi
Moundang
Moundeng
Moussey
Mukulu Doliko
Mundang: Bibemi
Mundang: Zasing
Munjuk
Naba: Kouka
Nancere
Ndam
Ngam
Ngambai
Ngambai: Kilang Dogo
Nzakambay: Mbum-Ngongue
Pana
Pévé
Sango
Sango: Ubangi
Sar
Sara Kaba
Sinyar
Sokoro
Soumrai
Tama
Tobanga
Toubbou
Tumak
Tunia
Tupuri
Zaghawa
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24