تایلند آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Thai, Southern


کلام زندگی 1
 35 دقيقة
کلام زندگی 2, Believing in God
 59 دقيقة
کلام زندگی 3, Questions and Answers
 59 دقيقة
کلام زندگی 4, Jesus Died for Us
 61 دقيقة
کلام زندگی 5, Creation to Christ
 59 دقيقة
کلام زندگی 6, Why Did Jesus Die?
 59 دقيقة
کلام زندگی 7, Fear of Evil Spirits
 58 دقيقة
کلام زندگی 8, Life of Christ 1
 58 دقيقة
کلام زندگی 9, Life of Christ 2
 58 دقيقة
The Book of James; Epistle to Ephesians
 59 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project