ทวีปเอเซีย ประเทศไทย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา ไทยใต้


พระคำแห่งชีวิต 1
 35 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2, Believing in God
 59 นาที
พระคำแห่งชีวิต 3, Questions and Answers
 59 นาที
พระคำแห่งชีวิต 4, Jesus Died for Us
 61 นาที
พระคำแห่งชีวิต 5, Creation to Christ
 59 นาที
พระคำแห่งชีวิต 6, Why Did Jesus Die?
 59 นาที
พระคำแห่งชีวิต 7, Fear of Evil Spirits
 58 นาที
พระคำแห่งชีวิต 8, Life of Christ 1
 58 นาที
พระคำแห่งชีวิต 9, Life of Christ 2
 58 นาที
The Book of James; Epistle to Ephesians
 59 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project