Asya Thailand
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Thai, Southern


Salita ng Buhay 1
 35 minuto
Salita ng Buhay 2, Believing in God
 59 minuto
Salita ng Buhay 3, Questions and Answers
 59 minuto
Salita ng Buhay 4, Jesus Died for Us
 61 minuto
Salita ng Buhay 5, Creation to Christ
 59 minuto
Salita ng Buhay 6, Why Did Jesus Die?
 59 minuto
Salita ng Buhay 7, Fear of Evil Spirits
 58 minuto
Salita ng Buhay 8, Life of Christ 1
 58 minuto
Salita ng Buhay 9, Life of Christ 2
 58 minuto
The Book of James; Epistle to Ephesians
 59 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project