بوقلمون آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... زبان‌های آلتایی


خبر خوش
 44 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 26 دقيقة
تصویر عیسی مسیح
 91 دقيقة
کلام زندگی 1
 57 دقيقة
کلام زندگی 2
 63 دقيقة
کلام زندگی 3
 29 دقيقة
کلام زندگی 4
 30 دقيقة
کلام زندگی 5
 18 دقيقة
Prayer
 57 دقيقة
The Life of Christ
 45 دقيقة
Words of Life 6
 60 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Trans World Radio
Trans World Radio
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Thru The Bible
Thru The Bible
Wordproject
Wordproject
Jesus Film Media
Jesus Film Media
Rock International
Rock International
37Stories
37Stories
The Lumo Project
The Lumo Project