ทวีปเอเซีย ตุรกี
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Turkish


ข่าวประเสริฐ
 44 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 26 นาที
รูปภาพของพระเยซู
 91 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 57 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 63 นาที
พระคำแห่งชีวิต 3
 29 นาที
พระคำแห่งชีวิต 4
 30 นาที
พระคำแห่งชีวิต 5
 18 นาที
Prayer
 57 นาที
The Life of Christ
 45 นาที
Words of Life 6
 60 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Trans World Radio
Trans World Radio
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Thru The Bible
Thru The Bible
Wordproject
Wordproject
Jesus Film Media
Jesus Film Media
Rock International
Rock International
37Stories
37Stories
The Lumo Project
The Lumo Project