ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา ภาษาทมิฬ


ข่าวประเสริฐ
 58 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 35 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 41 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 30 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 30 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 29 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 28 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 28 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 32 นาที
รูปภาพของพระเยซู
 92 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 55 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 51 นาที
Thomian Choir Christmas Carols
 44 นาที