ஆசியா ஈரான்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள பார்ஸி


நற்செய்தி (for women)
 39 நிமிடம்
مژده
 73 நிமிடம்
இயேசுவின் உருவப்படம்
 108 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 35 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 41 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 3
 33 நிமிடம்
பாடல்கள் - Treasure of Jesus
 76 நிமிடம்
பாடல்கள் 2 - Treasure of Jesus
 40 நிமிடம்
பாடல்கள் of Haik Housepian
 60 நிமிடம்
Meditational பாடல்கள் by Haik
 60 நிமிடம்
Has the Bible Been Changed?
 59 நிமிடம்
How can we know God?
 234 நிமிடம்
بخش هایی از انجیل لوقا
 28 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Create International
Create International
Create International
Create International
Create International
Create International
Talking Bibles
Talking Bibles
Farsi Net
Farsi Net
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Thru The Bible
Thru The Bible
Eternal Life Ministries
Eternal Life Ministries
Eternal Life Ministries
Eternal Life Ministries
Eternal Life Ministries
Eternal Life Ministries
Wordproject
Wordproject
Bible Gateway
Bible Gateway
Jesus Film Media
Jesus Film Media
Rock International
Rock International
Radio Mojdeh
Radio Mojdeh
WGS Ministries
WGS Ministries
Hamsayeh International
Hamsayeh International
ThirdMill
ThirdMill