ทวีปเอเซีย อิหร่าน
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา ภาษาฟาร์ซี


ข่าวประเสริฐ (for women)
 39 นาที
مژده
 73 นาที
รูปภาพของพระเยซู
 108 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 35 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 41 นาที
พระคำแห่งชีวิต 3
 33 นาที
เพลง - Treasure of Jesus
 76 นาที
เพลง 2 - Treasure of Jesus
 40 นาที
เพลง of Haik Housepian
 60 นาที
Meditational เพลง by Haik
 60 นาที
Has the Bible Been Changed?
 59 นาที
How can we know God?
 234 นาที
بخش هایی از انجیل لوقا
 28 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Create International
Create International
Create International
Create International
Create International
Create International
Talking Bibles
Talking Bibles
Farsi Net
Farsi Net
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Thru The Bible
Thru The Bible
Eternal Life Ministries
Eternal Life Ministries
Eternal Life Ministries
Eternal Life Ministries
Eternal Life Ministries
Eternal Life Ministries
Wordproject
Wordproject
Bible Gateway
Bible Gateway
Jesus Film Media
Jesus Film Media
Rock International
Rock International
Radio Mojdeh
Radio Mojdeh
WGS Ministries
WGS Ministries
Hamsayeh International
Hamsayeh International
ThirdMill
ThirdMill