एशिया नेपाल नेपाली
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Nepali: Kathmandu मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर
 55 मिनेट
LLL 1 परमेश्वरबाट सुरु
 51 मिनेट
LLL 7 येशू - प्रभु र मुक्तिदाता
 51 मिनेट
जीवनका शब्दहरू (M)
 21 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 1
 55 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 2
 59 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 3
 59 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 4
 60 मिनेट
जीवनका शब्दहरू w/ NEPALI: Kathmandu
 13 मिनेट
Christmas & Easter
 58 मिनेट
Follow Up
 58 मिनेट
Follow Up Messages
 58 मिनेट
Gospel
 53 मिनेट
Student
 60 मिनेट
Teaching
 58 मिनेट
भुकम्प पछि
 44 मिनेट
गीतहरू
 34 मिनेट
Are You Happy?
 45 मिनेट