ทวีปเอเซีย ประเทศเนปาล Nepali
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Nepali: Kathmandu


ข่าวประเสริฐ
 55 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 51 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 51 นาที
พระคำแห่งชีวิต (M)
 21 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 55 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 59 นาที
พระคำแห่งชีวิต 3
 59 นาที
พระคำแห่งชีวิต 4
 60 นาที
พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI: Kathmandu
 13 นาที
Christmas & Easter
 58 นาที
Follow Up
 58 นาที
Follow Up Messages
 58 นาที
Gospel
 53 นาที
Student
 60 นาที
Teaching
 58 นาที
भुकम्प पछि
 44 นาที
เพลง
 34 นาที
Are You Happy?
 45 นาที