ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 5fish สำหรับ Android<sup><font size=1>TM</font></sup> Get it on Google Play
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ทำไมมีแอป 5fish


รายการต่างๆ ในแอป5fish มีเนื้อหาที่สำคัญมากสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนในภาษาของตนเอง

เช่นเดียวกับปลาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงร่างกาย รายกายใน 5fish จะเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ

เราต้องการให้ท่านแชร์เว็บ 5fish ให้กับ 5 คนภายในอาทิตย์นี้ ถ้าภายในหนึ่งอาทิตย์ทุกคนแชร์เว็บ 5fish ให้กับ 5 คนที่ยังไม่รู้จักเว็บไซต์นี้ คนทั้งโลกก็จะได้พบกับเว็บ 5fish ภายใน 15 อาทิตย์

พระเยซูใช้ปลา 2 ตัวเลี้ยง 5,000 คน เราหวังว่าพระองค์จะใช้เว็บ 5fish เลี้ยงคนทั้งโลก