آفریقای جنوبی آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Xhosa


خبر خوش
 40 دقیقه
مسیح زنده
 200 دقیقه
کلام زندگی
 46 دقیقه
کلام زندگی for Children
 23 دقیقه
آواز‌ها by Newborn Gospel Choir w/ Sesotho
 51 دقیقه