အာဖရိကတိုက် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Xhosa


သတင်းကောင်း
 40 မိနစ်
အသက်ရှင်သောခရစ်တော်
 200 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော်
 46 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် for Children
 23 မိနစ်
သီချင်းများ by Newborn Gospel Choir w/ Sesotho
 51 မိနစ်
 အခြားမှီငြိမ်းစရာများ၊ အမှီအငြမ်းမျာ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
NetHymnal
NetHymnal