Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in Myanmar

Select a Language

Indigenous only
O
Q
X
ALL
close
Languages Spoken in Myanmar 50
Chin, Eastern Khumi
Chin, Eastern Khumi: Lemi
Chin, Falam: Khualshim
Chin, Khumi
Chin, Khumi Awa
Chin, Khumi: Bangladesh
Chin, Khumi: Yindi
Chin Kungsho
Kadu
Kaipeng
Karen, Black
Karen, Bwe
Karen, Geba
Karen, Geko
Karen, Manumanaw
Karen, Paku
Karen, Pa'o: Moulmein
Karen, Pa'o: Southern
Karen, Pwo Eastern
Karen, Pwo Eastern: Kanjanaburi
Karen, Pwo Western
Karen, S'gaw
Karen, Yinbaw
Karen, Yintale
Kayah, Eastern: Presule
Kayah, Kayaw
Kayah, Western
Kayah: Kangan
Kayam
Kayan
Kayaw
Khamti
Khamti: Assam
Khamu
Khianngan Naga
Khun
Mro-Khimi
Naga, Konyak
Naga, Tase: Khemsing
Naga:Kaishan, Pangmi
Phe Khon
Phe Khon
Rawang: Krangku
Rawang: Kwinpang
Shan: Kokant Shan
Thadou Kuki
Zaiwa: Kachin
close
Global Languages 1
Korean