Asien
5fish-App herunterladen für Android<sup><font size=1>TM</font></sup> Get it on Google Play
Hallo! Wir möchten Sie hiermit recht herzlich begrüßen! Sie werden jetzt einige der wichtigsten Worte hören, die Sie überhaupt jemals hören werden. Es sind gute Nachrichten für alle.

Gesprochene Sprachen in Myanmar

Sprachauswahl

O
Q
X
close
Gesprochene Sprachen in Myanmar 170  
Achang: Husa
Akeu
Akha
Anal
Anal: Mulsum
Anal: Pakan
Anong
Arakan
Bangla: Chittagonian
Bawm
Birmanisch
Bishnupria
Bishnupria: Manipuri
Bisu
Blang-Shan
Burmese: Beik
Burmese: Yaw
Chak
Chin, Asho
Chin, Asho: Sung Tu
Chin, Dai
Chin, Eastern Khumi Rengcaa
Chin, Falam: Khualshim
Chin, Falam: Laizo
Chin, Falam: Langkai
Chin, Falam: Lente
Chin, Falam: Taisun
Chin, Falam: Zanniat
Chin, Haka: Sumsi
Chin, Hakha
Chin, Khumi
Chin, Khumi Awa
Chin, Khumi: Bangladesh
Chin, Khumi: Lemi
Chin, Khumi: Yindi
Chin, Laitu
Chin, Lautu
Chin, Mun
Chin, Ngawn
Chin, Senthang
Chin, Siyin
Chin, Tedim
Chin, Thor
Chin, Zotung
Chin Kungsho
Dawei
Ganaan
Gangte
Gurung
Hallam: Langwang
Hani
Hmong: Blue
Hrangkhol: Tripura
Intha
Jingpho
Jingpho: Dulong
Kadu
Kaipeng
Karen, Black
Karen, Bwe
Karen, Geba
Karen, Geko
Karen, Lahta
Karen, Manumanaw
Karen, Paku
Karen, Pa'o: Moulmein
Karen, Pa'o: Southern
Karen, Pwo Eastern
Karen, Pwo Eastern: Kanjanaburi
Karen, Pwo Western
Karen, S'gaw
Karen, Yinbaw
Karen, Yintale
Kayah, Eastern: Presule
Kayah, Kayaw
Kayah, Western
Kayah: Kangan
Kayam
Kayan
Kayaw
Khamti
Khamti: Assam
Khamu
Khianngan Naga
Khun
Lahu: Na
Lahu: Shehleh
Lahu: Shi: Balan
Lahu: Shi: Barkeo
Lahu: Yellow
Laizo-Chin
Langsu: Yingjiang
Lashi: Lachid
Lhao Vo
Lhaovo Dago' Lawngbyit
Lhasa
Limbu
Lisu: Hei: Luquan
Lisu: Southern
Lisu: Western
Lisu: White
Longsout
Lu
Lushai-Sprache
Malay, Standard
Mandarin
Mara: Myanmar
Maring Uipo Naga
Matu Chin
Meithei-Sprache
Mekury Naga
Miao: Small Flowery
Mizo
Moken
Moken: Dung
Mon
Mon: Takanoon
Mro-Khimi
Murung
Murung: Niopreng
Naga, Konyak
Naga, Tase: Khemsing
Naga, Tase: Moklum
Naga, Tase: Sangche
Naga:Kaishan, Pangmi
Ngochang
Paite
Palaung
Palaung, Ruching
Palaung, Rumai
Palaung, Shwe
Pangkhu
Phe Khon
Ralte
Rawang
Rawang: Dingra
Rawang: Ganung
Rawang: Krangku
Rawang: Kwinpang
Rawang: Lungmi
Rawang: Masang
Rawang: Serwang
Rawang: Tangsarr
Rohingya
Schan-Sprache
Shan: Eastern
Shan: Kokant Shan
Shan: Tai Mao
Siptu
Tai Loi
Tamang, Eastern
Tangkhul Naga
Tangsa
Tangsa: Chamchang
Tangsa: Hakhun
Tangsa: Musang
Tangsa: Shanke
Teochew
Thadou Kuki
Thai Lu
Uppu Tuiship
Vo: En
Wa
Yanbe
Yinnet
Yunnanese
Zaiwa: Kachin
Zinbon Chin
Zou
Zyphe Chin
open
Weltweite Sprachen 24